Trang Chủ

Văn Hóa - Xã Hội

Nhớ Trịnh

Nhớ Trịnh

Sau 18 năm kể từ ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về với cát bụi, người Huế vẫn vẹn nguyên một tình yêu sâu lắng, da diết với âm nhạc của ông. “Nhớ Trịnh C... Đọc thêm

Kinh Tế